Terapia ręki

terapia ręki 1

Zajęcia adresowane m.in. do osób, które doświadczają trudności w wykonywaniu czynności manualnych, samoobsługowych, z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową, z obniżoną precyzją i szybkością ruchów oraz dzieci mających trudności szkolne ( zaburzona grafomotoryka, tempo pisania, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego).

CEL TERAPII RĘKI:

 • wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk,
 • poprawa umiejętności chwytu,
 • wzmacnianie koncentracji,
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • orientacja w przestrzeni i schemacie ciała.

DLA KOGO TERAPIA RĘKI?

terapia ręki 2
 • dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (malowanie, lepienie
  z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),
 • dzieci mających problem z nauką czynności samoobsługi codziennej (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp),
 • pacjentów mających wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe
  w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
 • pacjentów mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
 • osób wykonujących czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko
  i niedbale,
 • osób z nieadekwatnym przetwarzaniem sensorycznym bodźców dotykowych.

EFEKTY TERAPII

terapia ręki 3 Dzięki starannie dobranym ćwiczeniom i masażom zwiększamy:
 • sprawność ruchową całej kończyny górnej,
 • orientację w przestrzeni i schemacie ciała,
 • sprawność manipulacyjną dłoni,
 • umiejętność chwytu,
 • koordynację wzrokowo - ruchową.

FORMA  ZAJĘĆ

 • zajęcia indywidualne,

Zgłoszenia: tel. 0 723 002 004 od poniedziałku do piątku 9:00-16:00