Psychoterapia Indywidualna
Zapraszamy osoby, które potrzebują wsparcia w trudnych dla siebie momentach życia, borykają się z kryzysami, chcą wyzbyć się drażniących nawyków i lepiej funkcjonować w społeczeństwie. Zapraszamy także osoby, które chcą lepiej zrozumieć siebie, wzmocnić samoocenę i samoświadomość.
Oferujemy Państwu terapię  indywidualną w nurcie terapii systemowej, behawioralno - poznawczym oraz z wykorzystaniem brainspotting (https://www.brainspotting.pl/).

Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin.
Prowadzimy indywidualną psychoterapię dzieci i młodzieży, a także terapię rodzinną w ujęciu systemowym.
Terapia indywidualna dzieci zazwyczaj wsparta jest spotkaniami psychoedukacyjnymi dla rodziców.
Prowadzimy  terapię w następujących obszarach:

  • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD)
  • zaburzenia nastroju, 
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno - buntownicze, zaburzenia zachowania
  • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się,
  • zaburzenia odżywiania u małych dzieci,
  • trichotillomania,
  • tiki,
  • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
  • problemy emocjonalne,
  • problemy wychowawcze.