I. Diagnozy, konsultacje, porady, inne

cena

 • Diagnoza psychologiczna

(w zależności od zgłoszonego problemu - skala WISC-R, SB5, IDS-P, DSR,Skale Inteligencji Stanford-Binet 5 i in.)

300 zł
pierwsze spotkanie

 • Diagnoza psychologiczna pogłębiona  (w przypadku problemów, dla których pojedyncze spotkanie diagnostyczne nie jest wystarczające)

120  zł 
każde dodatkowe spotkanie

 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu

250 zł

 • Diagnoza trudności w nauce,  w tym:
  - konsultacja wstępna 
  - badanie psychologiczne 
  - badanie pedagogiczne (trudności w czytaniu i pisaniu lub matematyce)
  - informacja zwrotna, porada – psycholog, pedagog
  - opinia

350 zł

 • Diagnoza pedagogiczna

300 zł

 • Diagnoza psychomotorycznego rozwoju dzieci pięcio- i sześcioletnich
  - konsultacja wstępna 
  - badanie psychologiczne 
  - badanie pedagogiczne 
  - informacja zwrotna, porada – psycholog, pedagog
  - opinia

350  zł

 • Diagnoza Integracji sensorycznej

350 zł

 • Diagnoza logopedyczna

120 zł

 • Porada, konsultacja

120 zł

Wydanie opinii po konsultacji psychologicznej

60 zł

Wydanie informacji o dziecku uczęszczającym na zajęcia

60 zł

Wydanie zaświadczenia

10 zł

 

 II. Zajęcia indywidualne

cena / czas

 • Psychoterapia

120 zł  (50 minut)

 • Terapia rodzinna

150 zł (50 minut)

 • Trening metodą Warnkego

50 zł(45 minut)

 • Terapia pedagogiczna dla dzieci:
  - z dysleksją rozwojową
  - z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej
  - z trudnościami w nauce matematyki

50 zł(45 minut)

 • Terapia logopedyczna

240 zł opłata za miesiąc 
(spotkania 45-minutowe)

 • Terapia ręki

280 zł oplata za miesiąc
(spotkania  45 - minutowe)

 • Terapia psychologiczna

320 zł opłata za miesiąc
(spotkania  45 - minutowe )

 • Terapia Integracji sensorycznej

320 zł opłata za miesiąc
(spotkania  45 - minutowe )

 • Sensoryczna terapia widzenia z terapią integracji  sensorycznej

320 zł opłata za miesiąc
(spotkania  45 - minutowe )

 

Zasady płatności

  • Płatność następuje każdorazowo po spotkaniu / prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty/ lub
  • Wpłatę na konto bankowe Credit Agricole Bank w Wejherowie 
   05 1940 1076 3141 9888 0000 0000  podanie w tytule nazwy usługi

Jeżeli nie będą mogli Państwo przybyć na umówione spotkanie, prosimy o możliwie najwcześniejsze telefoniczne odwołanie sesji.