I. Diagnozy, konsultacje, porady, inne

cena

Diagnoza psychologiczna   (w zależności od zgłoszonego problemu - skala WISC-V, SB5, IDS-P, DSR,Skale Inteligencji Stanford-Binet 5 i in.)

360 zł

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. ADOS – 2

470 zł

Diagnoza psychologiczna pogłębiona  (w przypadku problemów, dla których pojedyncze spotkanie diagnostyczne nie jest wystarczające)

150  zł 
każde dodatkowe spotkanie

Zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu

290 zł

Diagnoza małego dziecka
- spotkanie z rodzicem
- spotkanie diagnostyczne z dzieckiem/ wydanie opinii

150 zł
300 zł

Diagnoza trudności w nauce,  w tym:
- konsultacja wstępna 
- badanie psychologiczne 
- badanie pedagogiczne (trudności w czytaniu i pisaniu lub matematyce)
- informacja zwrotna, porada – psycholog, pedagog
- opinia

450 zł

Diagnoza pedagogiczna

360 zł

Diagnoza psychomotorycznego rozwoju dzieci pięcio- i sześcioletnich
- konsultacja wstępna 
- badanie psychologiczne 
- badanie pedagogiczne 
- informacja zwrotna, porada – psycholog, pedagog
- opinia

450  zł

Diagnoza Integracji sensorycznej

400 zł

Neuroflow Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD)

260 zł

Diagnoza afazji
- pierwsze spotkanie
- drugie spotkanie

260 zł
150 zł

Diagnoza logopedyczna

150 zł

Porada, konsultacja

150 zł

Wydanie opinii po konsultacji psychologicznej

80 zł

Wydanie informacji o dziecku uczęszczającym na zajęcia

70 zł

Wydanie zaświadczenia

10 zł

 

 II. Terapie

cena / czas

Psychoterapia

150 zł  (50 minut)

Terapia rodzinna

180 zł (50 minut)

Terapia pedagogiczna dla dzieci:
- z dysleksją rozwojową
- z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej
- z trudnościami w nauce matematyki
-  Forbrain®
-  Trening metodą Warnkego

80 zł(45 minut)

Elektrostymulacja logopedyczna

400 zł (10 spotkań)

Terapia logopedyczna

440 zł opłata za miesiąc 
(spotkania 45-minutowe)

Terapia Integracji sensorycznej

440 zł opłata za miesiąc
(spotkania  45 - minutowe )

Sensoryczna terapia widzenia z terapią integracji  sensorycznej

440 zł opłata za miesiąc
(spotkania  45 - minutowe )

Zasady płatności

    • Płatność następuje każdorazowo po spotkaniu / prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty/ lub
    • Wpłatę na konto bankowe Credit Agricole Bank w Wejherowie 
      05 1940 1076 3141 9888 0000 0000  podanie w tytule nazwy usługi

Jeżeli nie będą mogli Państwo przybyć na umówione spotkanie, prosimy o możliwie najwcześniejsze telefoniczne odwołanie sesji.