I. Diagnozy, konsultacje, poradytyp zajęć

cena

Diagnoza psychologiczna w zależności od zgłoszonego problemu (WISCR, IDS, DSR)

200 ZŁ

Diagnoza psychologiczna pogłębiona (neuropsychologiczna)

100  ZŁ

Diagnoza problemów szkolnych w tym:
- konsultacja wstępna 
- badanie psychologiczne 
- badanie pedagogiczne (trudności w czytaniu i pisaniu lub matematyce)
- informacja zwrotna, porada – psycholog, pedagog
- opinia

300 ZŁ

Diagnoza pedagogiczna rozszerzona

200 ZŁ

Diagnoza psychomotorycznego rozwoju dzieci pięcio- i sześcioletnich
- konsultacja wstępna 
- badanie psychologiczne 
- badanie pedagogiczne 
- informacja zwrotna, porada – psycholog, pedagog
- opinia

250 ZŁ

Diagnoza Integracji sensorycznej

300 ZŁ

Diagnoza logopedyczna

70 ZŁ

Porada, konsultacja

70 ZŁ

II.a. Zajęcia indywidualnetyp zajęć

cena / czas

Psychoterapia

80 ZŁ(50 MINUT)

Psychoterapia par

100 ZŁ(60 MINUT)

Trening metodą Warnkego

50 ZŁ(45 MINUT)

Terapia pedagogiczna dla dzieci:
- z dysleksją rozwojową
- z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej
- z trudnościami w nauce matematyki

50 ZŁ(45 MINUT)

Terapia logopedyczna

240 ZŁ oplata za miesiąc (spotkania 45-minutowe)

Terapia ręki

280 ZŁ oplata za miesiąc (spotkania  45 - minutowe)

Terapia psychologiczna

320 ZŁ oplata za miesiąc (spotkania  45 - minutowe )

Terapia Integracji sensorycznej

320 ZŁ oplata za miesiąc (spotkania  45 - minutowe )

Terapia widzenia w trudnościach szkolnych

320 ZŁ oplata za miesiąc (spotkania  45 - minutowe )

Sensoryczna terapia widzenia z terapią integracji  sensorycznej

320 ZŁ oplata za miesiąc (spotkania  45 - minutowe )

II.b. Zajęcia grupowetyp zajęć

cena / czas

Zajęcia warsztatowe realizowane na terenie przedszkoli, szkół i placówek


140 ZŁ(45 MINUT)

  • Zasady płatności
    • Płatność następuje każdorazowo po spotkaniu / prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty/ lub
    • Na konto bankowe Credit Agricole Bank w Wejherowie 
      05 1940 1076 3141 9888 0000 0000 w tytule z nazwą zajęcia
  • Jeżeli nie będą mogli Państwo przybyć na umówione spotkanie, prosimy o telefoniczne odwołanie sesji.