I. Diagnozy, konsultacje, porady, inne

cena

 • Diagnoza psychologiczna

(w zależności od zgłoszonego problemu - skala WISC-R, SB5, IDS-P, DSR, i in., badanie neuropsychologiczne)

200 zł
pierwsze spotkanie

 • Diagnoza psychologiczna pogłębiona, neuropsychologiczna - (w przypadku problemów, dla których pojedyncze spotkanie diagnostyczne nie jest wystarczające)

100  zł 
każde dodatkowe spotkanie

 • Diagnoza trudności w nauce,  w tym:
  - konsultacja wstępna 
  - badanie psychologiczne 
  - badanie pedagogiczne (trudności w czytaniu i pisaniu lub matematyce)
  - informacja zwrotna, porada – psycholog, pedagog
  - opinia

300 zł

 • Diagnoza pedagogiczna rozszerzona

200 zł

 • Diagnoza psychomotorycznego rozwoju dzieci pięcio- i sześcioletnich
  - konsultacja wstępna 
  - badanie psychologiczne 
  - badanie pedagogiczne 
  - informacja zwrotna, porada – psycholog, pedagog
  - opinia

300  zł

 • Diagnoza Integracji sensorycznej

300 zł

 • Diagnoza logopedyczna

100 zł

 • Porada, konsultacja

90 zł

Wydanie opinii po konsultacji psychologicznej

50 zł

Wydanie informacji o dziecku uczęszczającym na zajęcia

50 zł

Wydanie zaświadczenia

10 zł

 

 II. Zajęcia indywidualne

cena / czas

 • Psychoterapia

90 zł  (50 minut)

 • Psychoterapia par

100 zł  (60 minut)

 • Trening metodą Warnkego

50 zł(45 minut)

 • Terapia pedagogiczna dla dzieci:
  - z dysleksją rozwojową
  - z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej
  - z trudnościami w nauce matematyki

50 zł(45 minut)

 • Terapia logopedyczna

240 zł opłata za miesiąc 
(spotkania 45-minutowe)

 • Terapia ręki

280 zł oplata za miesiąc
(spotkania  45 - minutowe)

 • Terapia psychologiczna

320 zł opłata za miesiąc
(spotkania  45 - minutowe )

 • Terapia Integracji sensorycznej

320 zł opłata za miesiąc
(spotkania  45 - minutowe )

 • Sensoryczna terapia widzenia z terapią integracji  sensorycznej

320 zł opłata za miesiąc
(spotkania  45 - minutowe )


III. Zajęcia grupowe

cena / czas

 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

140 zł opłata za miesiąc

 • Terapia ręki

140 zł opłata za miesiąc

 • Zajęcia warsztatowe realizowane na terenie przedszkoli, szkół i placówek

200  zł(45 minut)

Zasady płatności

  • Płatność następuje każdorazowo po spotkaniu / prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty/ lub
  • Wpłatę na konto bankowe Credit Agricole Bank w Wejherowie 
   05 1940 1076 3141 9888 0000 0000  podanie w tytule nazwy usługi

Jeżeli nie będą mogli Państwo przybyć na umówione spotkanie, prosimy o możliwie najwcześniejsze telefoniczne odwołanie sesji.