To nowoczesna metoda wspomagająca  proces  terapii. Urządzenie wykorzystuje naturalne zjawisko pętli słuchowego sprzężenia zwrotnego dzięki przewodnictwu kostnemu.
Efekty terapii:

  • zwiększenie rozumienia mowy,
  • poprawa świadomości i artykulacji dźwięków oraz płynności wypowiedzi,
  • zwiększenie poziomu koncentracji i pamięci,
  • sprawniejsze przetwarzanie informacji,
  • sprawne czytanie w tym umiejętność czytania ze zrozumieniem i płynność czytania.

Słuchawki Forbrain®  wykorzystywane są w Centrum Psychologiczno – Pedagogicznym TRAMPOLINA  w Wejherowie jako element terapii bez żadnych dodatkowych opłat.