Integracja sensoryczna

Terapia Integracji Sensorycznej (SI) to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych(sensorycznych).
Właściwa integracja sensoryczna jest podstawą prawidłowego rozwoju ruchowego, uczenia się i zachowania.

integracja sensoryczna Wejherowo

Objawy i trudności mogące stanowić wskazania do diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej to:

 • Podwyższony poziom pobudzenia i aktywności (nadruchliwość), 
 • Obniżony poziom aktywności (ociężałość, pasywność, brak tolerancji na ruch, niepewność podczas poruszania się),
 • Trudności z koncentracją uwagi,
 • Opóźniony rozwój ruchowy, niezgrabność ruchowa, obniżony poziom koordynacji wzrokowo – ruchowej, trudności z utrzymaniem równowagi, problemy z samoobsługą i samodzielnością,
 • Zaburzenia praksji czyli planowania motorycznego,
 • Zaburzenia percepcji słuchowej,
 • Zaburzenia percepcji wzrokowej,
 • Opóźniony rozwój mowy,
 • Słaba organizacja zachowania (bałagan wokół swojej osoby, własnego miejsca pracy, słabe wyczucie odległości),
 • Zaburzone relacje społeczne i problemy w kontaktach społecznych z innymi ludźmi,
 • Trudności z nauką: czytaniem, pisaniem, matematyką (trudności z rozpoznawaniem liter, cyfr, mylenie i odwracanie liter, pismo lustrzane, przekręcanie sylab, wyrazów, czytanie wyrazów od końca, trudności z pamięciowym opanowaniem rachunków)
 • psycholog Wejherowo
 • Obniżona sprawność w zakresie grafomotoryki (nieprawidłowe napięcie mięśniowe, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, szybka męczliwość, podpieranie się podczas pisania, czytania),
 • Niska samoocena,
 • Problemy emocjonalne (nadpobudliwość emocjonalna, brak stabilności emocjonalnej, chwiejność, labilność emocji, reakcje lękowe, nieśmiałość).

Podczas terapii dziecko jest zachęcane i kierowane do wykonywania aktywności, które wyzwalają i prowokują odpowiednie, skuteczne reakcje na bodźce sensoryczne. Terapia Integracji Sensorycznej jest zazwyczaj dla dziecka przyjemnością. Otoczenie terapeutyczne jest wyposażone w różnorodny sprzęt taki jak: zjeżdżalnie, platformy do huśtania, liny do wspinania, koła do wskakiwania, trapezy do huśtania.

terapia sensoryczna

Forma zajęć:

 • dzieci w wieku od 3 roku życia
 • zajęcia indywidualne
 • Czas trwania: cały rok szkolny

Zgłoszenia: tel. 0 723 002 004 od poniedziałku do piątku 9:00-16:00