METODA WARNKEGO

W ostatnich  latach ekspert komunikacji, Fred Warnke, opracował nowoczesną metoda terapii zaburzeń czytania i pisania. Korzyści z jej stosowania czerpią głównie osoby z dysleksją, dzieci mające trudności w nauce oraz osoby z zaburzeniami mowy lub percepcji słuchowej - ale nie tylko. Obecnie metoda ta jest stosowana przez niemal 1000 terapeutów w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Polsce.

Autor metody uważa, że najczęstszą przyczyną  trudności  osób z dysleksją, zaburzeniami mowy lub percepcji słuchowej są deficyty przetwarzania informacji sensorycznych na poziomie centralnego układu nerwowego. Oznacza to, że mózg ma kłopot z automatyczną syntezą i analizą informacji wzrokowych oraz słuchowych.

Na występowanie centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego mogą wskazywać:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • ograniczone rozumienie mowy, gdy nie jest kierowana bezpośrednio do odbiorcy,
 • zaburzona intonacja,
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • częste bóle głowy,
 • zaburzona koncentracja uwagi,
 • nadmierne zwracanie uwagi na bodźce słuchowe,
 • osłabiona pamięć słuchowa,
 • błędy ortograficzne typu słuchowego,
 • trudności w nauce języków obcych,
 • nadmierna potrzeba hałasowania.

Metoda Warnkego

Głównym założeniem metody jest trening zaburzonych funkcji centralnego przetwarzania,

PODSTAWOWĄ ZALETĄ METODY JEST KONCENTRACJA NA PRZYCZYNACH, A NIE OBJAWACH PROBLEMU, DLATEGO MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ TRWAŁEJ POPRAWY.
Więcej na temat metody znajdziecie Państwo na stronie metodawarnkego.pl