METODA WARNKEGO

W ostatnich 15 latach ekspert komunikacji, Fred Warnke, opracował nowoczesną metoda terapii zaburzeń czytania i pisania. Korzyści z jej stosowania czerpią głównie dyslektycy, dzieci mające trudności w nauce oraz osoby z zaburzeniami mowy lub percepcji słuchowej - ale nie tylko. Obecnie metoda ta jest stosowana przez niemal 1000 terapeutów w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Polsce.

Autor metody uważa, że najczęstszą przyczyną  trudności  osób z dysleksją, zaburzeniami mowy lub percepcji słuchowej są deficyty przetwarzania informacji sensorycznych na poziomie centralnego układu nerwowego. Oznacza to, że mózg ma kłopot z automatyczną syntezą i analizą informacji wzrokowych oraz słuchowych.


Na występowanie centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego mogą wskazywać:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • ograniczone rozumienie mowy, gdy nie jest kierowana bezpośrednio do odbiorcy,
 • zaburzona intonacja,
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • częste bóle głowy,
 • zaburzona koncentracja uwagi,
 • nadmierne zwracanie uwagi na bodźce słuchowe,
 • osłabiona pamięć słuchowa,
 • błędy ortograficzne typu słuchowego,
 • trudności w nauce języków obcych,
 • nadmierna potrzeba hałasowania.

Metoda Warnkego

Głównym założeniem metody jest trening zaburzonych funkcji centralnego przetwarzania,
Terapia jest prowadzona z wykorzystaniem precyzyjnego sprzętu medycznego. Całość składa się z trzech etapów:

I. Diagnoza dotycząca sprawności przetwarzania informacji przez układ nerwowy jako pierwszy krok terapii.

II. Na podstawie diagnozy ustalony zostaje program indywidualnego treningu automatyzacji.
Regularny trening wpływa pozytywnie na poziom koncentracji uwagi oraz szereg czynności złożonych, takich jak rozumienie mowy, wymowa, tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem, pisownia i wiele innych.

III. Trening lateralny.
Trening pozwala na stałe wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych połączeń neuronowych.

PODSTAWOWĄ ZALETĄ METODY JEST KONCENTRACJA NA PRZYCZYNACH, A NIE OBJAWACH PROBLEMU, DLATEGO MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ TRWAŁEJ POPRAWY.
Więcej na temat metody znajdziecie Państwo na stronie metodawarnkego.pl.