ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIÓW Z RYZYKIEM DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ    DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ    DYSKALKULIĄ

Cel zajęć:

   • Usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych zaangażowanych w naukę czytania i pisania.
   • Wypracowanie mechanizmów kompensacyjnych.
   • Poprawa techniki czytania.
   • Poprawa umiejętności czytania ze zrozumieniem.
   • Poznanie reguł ortograficznych.
   • Wdrożenie do praktycznego stosowania reguł ortograficznych.
   • Kształtowanie umiejętności arytmetycznych.
   • Rozwijanie myślenia matematycznego.
   • Kształtowanie odporności emocjonalnej.
   • Wzmacnianie potencjału twórczego.

W terapii wykorzystujemy Metodę Warnkego.

Forma zajęć:   zajęcia indywidualne
Zgłoszenia: tel. 723 002 004