Dorośli

 • Psychoterapia
 • Konsultacje i porady psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne w zakresie zgłaszanego problemu
 • Konsultacje rodzinne i małżeńskie
 • Terapia neuropsychologiczna (po wcześniejszej konsultacji i ocenie możliwych efektów)
 • Badania diagnostyczne
  • diagnoza inteligencji,
  • diagnoza osobowości,
  • badania neuropsychologiczne (diagnoza procesów poznawczych – m. in. pamięci) osób chorych neurologicznie, po udarach, po urazach czaszkowo-mózgowych, osób z podejrzeniem otępienia i in.
 • Poradnictwo edukacyjno- zawodowe