Dorośli

  • Psychoterapia
  • Konsultacje i porady psychologiczne w zakresie zgłaszanego problemu
  • Konsultacje rodzinne i małżeńskie
  • Terapia neuropsychologiczna (po wcześniejszej konsultacji i ocenie możliwych efektów)
  • Badania diagnostyczne
    • diagnoza inteligencji,
    • diagnoza osobowości,
  • Poradnictwo edukacyjno- zawodowe