ADOS to skrót od Autism Diagnosis Observation Schedule, czyli częściowo ustrukturyzowany, wystandaryzowany protokół obserwacji umożliwiający obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla ASD w sferach komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzanych zachowań.  Określany jest jako “złoty standard” w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu.

ADOS – 2 jest przeznaczony do użycia wśród bardzo szerokiej grupy badanych – stosuje się go już u dzieci od 12 miesiąca życia, można nim diagnozować także młodzież i dorosłych. Nie jest jednak dostosowany do badania osób z dodatkowymi niepełnosprawnościami, jak niedosłuch, niedowidzenie czy niepełnosprawność narządu ruchu.

W Centrum Psychologiczno – Pedagogicznym TRAMPOLINA w celu zwiększenia rzetelności każdy uczestnik badany jest przez 2 specjalistów dokonujących oceny niezależnie od siebie.
Należy pamiętać, że wynik w klasyfikacji ADOS nie jest równoznaczny z diagnozą medyczną, której dokonuje lekarz. Jest on jednak przygotowany tak, by uwzględniać kryteria diagnostyczne z podręcznika DSM, stosowanego w diagnozie klinicznej różnych stanów medycznych.