Maluszek , Przedszkolak, Uczeń

 • Konsultacje i porady psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne
 • Badania diagnostyczne
  • diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych
  • diagnoza przyczyn trudności matematycznych,
  • diagnoza dysleksji rozwojowej
  • diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i zaburzeń zachowania,
  • diagnoza inteligencji,
  • diagnoza osobowości
  • diagnoza logopedyczna
  • diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci
 • Terapia moczenia
 • Psychoterapia
 • Terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, zaburzeniami zachowania,  
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju