Maluszek , Przedszkolak, Uczeń klasy I-VI

 • Konsultacje i porady psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne
 • Badania diagnostyczne
  • diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych
  • diagnoza przyczyn trudności matematycznych,
  • diagnoza dysleksji rozwojowej
  • diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i zaburzeń zachowania,
  • diagnoza inteligencji,
  • diagnoza osobowości
  • diagnoza logopedyczna
  • diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci

  ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIÓW Z RYZYKIEM DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ I DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ
  Cel zajęć:

   • Usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych zaangażowanych w naukę czytania i pisania.
   • Wypracowanie mechanizmów kompensacyjnych.
   • Poprawa techniki czytania.
   • Poprawa umiejętności czytania ze zrozumieniem.
   • Poznanie reguł ortograficznych.
   • Wdrożenie do praktycznego stosowania reguł ortograficznych.
   • Kształtowanie umiejętności arytmetycznych.
   • Rozwijanie myślenia matematycznego.
   • Kształtowanie odporności emocjonalnej.
   • Wzmacnianie potencjału twórczego.

  Forma zajęć:

   • zajęcia indywidualne lub
   • zajęcia w grupach (2-4 uczniów) dobranych odpowiednio do wieku i głębokości zaburzeń

  Zgłoszenia: tel. 0 723 002 004 od poniedziałku do piątku 9.00-18.00

   

 • Terapia moczenia
 • Psychoterapia
 • Terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, zaburzeniami zachowania, deficytami w sferze mowy, w obrębie zachowań społecznych  

  Terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, zaburzeniami zachowania, deficytami w sferze mowy, w obrębie zachowań społecznych:

  Celem zajęć jest między innymi:

  • zbudowanie systemu pracy z dzieckiem
  • rozwijanie zachowań deficytowych
  • praca nad zachowania zakłócającymi naukę
  • rozwijanie samodzielności dziecka

  Forma zajęć:

  • zajęcia indywidualne

  Zgłoszenia: tel. 0 723 002 004 od poniedziałku do piątku 9:00-16:00

  Koszt:

  • 50 minut / 70 zł
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

  Zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

  Opracowany przez W. Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi w trakcie tzw. "baraszkowania". Prostota i naturalność są głównymi walorami metody Weroniki Sherborne i stanowią o jej wartości i powodzeniu.

  Główna idea metody wyraża się w stwierdzeniu, że posługiwanie się ruchem jest narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju.

  Założenia metody- między innymi  rozwijanie przez ruch:

  • świadomości własnego ciała i sprawności ruchowej,
  • świadomości przestrzeni i działania w niej,
  • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. 

  Forma zajęć:

  • dzieci w wieku od 1 roku życia
  • zajęcia w grupach  do 6 osób;  Czas trwania : cały rok szkolny /60 minut; 

  Zgłoszenia:

  tel. 0 723 002 004 od poniedziałku do piątku 9:00-16:00

  Koszt:

  • 60 minut / 20 zł
 • Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
 • Kurs szybkiego czytania

  KURS NAUKI SZYBKIEGO CZYTANIA, PODNOSZĄCY EFEKTYWNOŚĆ UCZENIA SIĘ

  Adresowany do uczniów, którzy chcą:

  • czytać szybciej, lepiej rozumieć czytany tekst,
  • uczyć się szybciej, łatwiej i skuteczniej,
  • poświęcać mniej czasu na naukę i mieć  więcej czasu dla siebie.

  Program kursu zawiera:

  • Poznanie technik pamięciowych ułatwiających zapamiętywanie wiadomości szkolnych, dat, słówek z języka obcego.
  • Naukę opracowywania notatek nielinearnych.
  • Praktyczne zastosowanie metod skracających czas uczenia się i podnoszących jego efekty.
  • Skuteczne sposoby nauki ortografii.
  • Ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi.
  • Naukę szybkiego czytania z dużym zrozumieniem czytanego tekstu.
  • Trening twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni.
  • Naukę radzenia sobie w sytuacjach stresujących.

  Udział w kursie gwarantuje minimum 2-3 krotny wzrost tempa czytania!!!!

  • Czas trwania : 25 godzin.
  • Wiek: młodzież klas V-VI szkoły podstawowej
  • Miejsce: Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne TRAMPOLINA
  • Zgłoszenia: tel. 0 723 002 004 od poniedziałku do piątku 9:00-16:00
  • Koszt  350 zł
 • Kurs podnoszący efektywność uczenia się