Zakres działalności i kompetencji Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego TRAMPOLINA:

 • konsultacje,
 • badania diagnozujące psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, integracji sensorycznej
 • pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna,
 • szkolenia,
 • zajęcia rozwojowe.

Opinie wydawane przez Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne TRAMPOLINA są honorowane przez szkoły i okręgowe komisje egzaminacyjne 

 Oferujemy dla dziecimłodzieży i dorosłych profesjonalną pomoc:

 • w stresie, kryzysach
 • problemach emocjonalnych
 • trudnościach edukacyjnych
 • w sytuacjach załamania wartości i sensu życia
 • trudnościach rodzinnych i wychowawczych
 • w adaptacji do nowych ról życiowych

Uczymy zarówno indywidualnie jak i grupowo:

 • efektywnego komunikowania się
 • rozwiązywania sytuacji trudnych
 • skutecznego radzenia sobie ze stresem
 • autoprezentacji zwłaszcza w sytuacji zdawania egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych
 • wyznaczania ścieżek kariery zawodowej i edukacyjnej
 • wchodzenia w nowe role życiowe

Wspieramy rozwój poprzez:

 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • gry i zabawy edukacyjne,
 • stosowanie elementów dramy, form plastycznych, muzycznych