Zajęcia dla dzieci i młodzieży realizowane w Centrum lub na terenie przedszkoli, szkół i placówek:

  • programy autorskie przeznaczone dla przedszkoli
  • przeciwdziałanie agresji
  • kształtowanie postaw asertywnych
  • profilaktyka trudnych zachowań
  • budowanie pozytywnego obrazu siebie
  • usprawnianie komunikacji w grupie klasowej
  • zajęcia integracyjno – adaptacyjne
  • zajęcia aktywizujące dla młodzieży z zakresu poradnictwa edukacyjno- zawodowego.
  • zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwijania kompetencji osobistych: komunikacja, asertywność, wzmacnianie pewności siebie, radzenie sobie ze stresem i emocjami, umiejętności współdziałania w grupie itp.