PAKIET ROZWOJOWY TRAMPOLINA

 • Celem programu jest: szersze zadbanie pod okiem specjalistów o  harmonijny rozwój dziecka, w tym: kształtowanie umiejętności współpracy indywidualnej z osobą dorosłą oraz współpracy w grupie rówieśników.
 • Co ważne :  Dzieci na zajęcia (zestawione w indywidualnym pakiecie) przychodzą jednego dnia w danym tygodniu.
 • Zajęcia obejmują:
 • Zajęcia terapeutyczne ustalone w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka:
 • Zajęcia grupowe ( grupy 4 osobowe): rozwijające umiejętności społeczne lub zajęcia korekcyjno– kompensacyjne,
 • Terapia logopedyczna,
 • Terapia psychologiczna,
 • Terapia integracji sensorycznej lub zajęcia terapeutyczne z oligofrenopedagogiem lub tyflopedagogiem.
 • Drugie śniadanie (dostarczone przez Państwa ze względu na różne upodobania dzieci).
 • Zabawę(swobodną w grupie oraz aktywność własną) połączoną z prowadzeniem obserwacji przez terapeutów.
 • Rozmowę podsumowującą z rodzicem/opiekunem.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00- 12.30.

Program jest częściowo odpłatny:

 1. Terapie indywidualne trwają 30min.i odbywają się w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.
 2. Pozostała część programu jest odpłatna.   Miesięczny koszt: 250 zł.