Dokumenty

Na badanie trudności dydaktycznych należy przynieść:

  • Wszystkie zeszyty szkolne.
  • Wszystkie świadectwa.
  • Aktualny wykaz ocen.
  • Posiadaną dokumentację medyczną.
  • Opcjonalnie kwestionariusz o uczniu – jeżeli został wypełniony przez nauczyciela.